Актуално

Януари 2021 година

За да отговорим на нарасналите изисквания към качеството на нашата продукция, Аврофарм инвестира в модернизация и разширение на производствената база в кв. Требич, гр. София. В момента се реконструира стара сграда в нов цех, където да се извършват тестови изпитания на произвежданите от нас машини и съоръжения. Така ще може в реални условия да се проследи дали произведените машини отговарят  на заложените в конструктивните проекти параметри и изисквания, преди да бъдат предадени на клиента за експлоатация. Ще се извършват изпитания за надеждност на някой възли, както и изпитания за издаване на необходимите сартификати и придружаващи машината документи. На ново изградената площ от 200 кв.м., освен хале за извършване на изпитания  ще има административна част, където ще бъде разположен екипа, отговорен за качеството на продукцията.

Март 2021 година

НОВО- Мобилен миксер

За нуждите на Софарма разработихме мобилен миксер за смесване на вещества, за филмиране на лекарствени форми. Смесването се извършва в съд с водна риза от специална миксираща глава. Два режима на работа определят етапите на смесване и на поддържане хомогенността на продукта по време на впръскване. Термоагрегат поддържа зададената температура на материала. Всички възли компактно са монтирани на носеща количка.

ПРЕДИМСТВО: Смесеното вещество в изготвително отделение без да се прехвърля на колички се транспортира до производството, където на място може да се поддържа зададената температура и хомогенност по време на целия процес на впръскване в дражир казана.

Април 2021 година

НОВО- Картонир машина с циклично действие

За да отговорим на нуждите на средните и малки производители от пакетиране на произведената продукция, разработихме и провеждаме изпитания на картонир машина с циклично действие. На работен плот на машината са разположени магазините за кутии, лекарствени описания, блистери с лекарства, както и всички изпълнителни механизми осъществяващи отварянето на кутията, поставянето на описанието и блистерите в кутията и нейното затваряне. Машината работи в автоматичен режим.

ПРЕДИМСТВА: 1. Компактност на машината, малки габаритни размери не изискващи голяма производствена площ.

                               2. Ниски експлоатационни разходи.

                                        3. Ниска цена на машината.

bottom_left_background