Машина за поставяне на вложка в капачка

 

kapachitte_400

 

Предназначена за монтиране на вложка към пластмасови или метални капачки.

Производителност: до 12000 бр./час. vloj_400

bottom_left_background