Линия за сандвич - бисквити

 

p1010010_400
p1010018_400
Изработена и внедрена в

Nestle - Българияp1010020_400p1010019_400

От предварително изготвени бисквити и шоколадови блокчета поставени в магазини, чрез транспортна система посредством впръскване на шоколад се оформя сандвич бисквитата. Линията завършва с хладилен тунел.

Производителноста е 320 сандвич-бисквити на минута.


 

 

bottom_left_background