Дражир казан

drkaz_avro_400

 

Служи за филмиране и дражиране на таблетни лекарствени форми с органични и неорганични разтвори.

Video - https://youtu.be/2NpA6NNzbwM 

 

bottom_left_background