Вихрослойна сушилня

such_n_400

Служи за партидно сушене, гранулиране, агломериране, смесване и окрупняване на прахообразни продукти.

 Video - https://youtu.be/h6W77s1fnGI

 

sushka_400

bottom_left_background