Бандерол - машина

 

banderol_400

Предназначена е за обмазване с лепило на бандероли и залепването им към гърлото на бутилката. Работи като самостоятелна машина или за вграждане в линия. Бандеролите се поставят в магазин с вместимост 1500 бандерола. Лепилото се налива в резервоар.

Производителност до 3000 бр/час. Обхваща всички видове бутилки.

bottom_left_background